De kosten (gemiddeld per gemeente):

 
 
Men kan als energieregio kiezen voor twee mogelijkheden:

 

1) Het bereiken van de status van een 100%DE-regio (stap 1 t/m 5): De basiskosten bedragen € 500,- per gemeente; gemeenten < 10.000 inwoners krijgen 20% korting Evt. verlenging: € 250,- per gemeente per 2 jaar Aanvullingen kunnen zijn: het verzorgen van aanvullende informatieavonden, het uitwerken van het 100%DE-plan, het voorstel m.b.t. één of meerdere regionale klimaathandhavers, de voordracht voor energieneutrale dorpen/wijken dan wel ikoonprojekten, e.d.

 

2) Het bereiken van de status van een Europese 100%DE-regio volgens IdE-concept (stap 1 t/m 7): De basiskosten bedragen € 750,- per gemeente; gemeenten <10.000 inwoners krijgen 20% korting Evt. verlenging: € 500,- per gemeente per 2 jaar Aanvullingen kunnen zijn: het verzorgen van aanvullende informatieavonden, het uitwerken van het 100%DE-plan, het voorstel m.b.t. één of meerdere regionale klimaathandhavers, de voordracht voor energieneutrale dorpen/wijken dan wel ikoonprojekten, het verzorgen van excursies naar Duitse 100%DE-regio’s, aanvullend overleg met IdE en andere kennisinstituten, het in kaart brengen van de vorderingen, e.d.