De ondersteuningsmogelijkheden voor een 100%DE-regio:

 
Men kan als potentiële 100% DE-regio kiezen voor drie mogelijkheden:

 

1) Via het Koördinatiepunt 100%DE-regio's kan men een RES-startnotitie dan wel een strategisch 100%DE-plan laten opstellen; kosten in overleg.

 

2) Aparte onderdelen kunnen zijn: het verzorgen van informatie-avonden en workshops m.b.t. de energietransitie, het verzorgen van Quickscans 100%DE, het uitwerken van kansrijke DE-projekten, het uitwerken van een handhavingsplan, e.d.; kosten in het algemeen tussen €50,- en €75,- per uur (exkl. BTW en reiskosten).

 

3) Via het landelijke koördinatiepunt voor 100%-regio's kan men zich bij de Kasselse instellingen aanmelden voor een Europese 100%DE-startregio (stap 6) en mogelijk later voor een “volwaardige” Europese 100%DE-regio (stap 7); kosten in overleg.