De ondersteuningsmogelijkheden voor een 100%DE-regio of gemeente:

 
Men kan als 100% DE-regio of gemeente kiezen voor drie mogelijkheden:

 

1) Via het Koördinatiepunt 100%DE-regio's kan men een Second Opinion of Quick Scan laten uitvoeren van eigen (RES-)rapportages; dit kan voor meerdere gemeenten tegelijk. Kosten in overleg.

 

2) Via het Koördinatiepunt 100%DE-regio's kan men een strategisch 100%DE-plan richting 2050 laten opstellen; aparte onderdelen kunnen voor een gemeente het "Elektriciteitsplan", het "Warmteplan" en/of het "Mobiliteitsplan" zijn. De kosten bedragen in het algemeen tussen €50,- en €75,- per uur (exkl. BTW en reiskosten).

 

3) Via het Koördinatiepunt 100%-regio's kan men zich ook richten tot een samenwerking met andere regio's en landen en zich aanmelden voor kennisuitwisselingsmomenten; ook kan er betreffende dit thema voorlichting voor overheden dan wel burgerorganisaties worden verzorgd. Kosten in overleg.