Algemene gegevens 100%DE-regio's:

 
 
Het begrip 100% duurzame energieregio, kortweg 100%DE-regio, komt uit Duitsland waar de Universiteit van Kassel tezamen met 100%EE-Region het model van de “100%EE-Regionen” heeft ontwikkeld en aan welke ontwikkeling inmiddels ruim 1/3de deel van Duitsland en meerdere gebieden in andere Europese landen deelnemen. Om een 100%DE-regio volgens dit konsept te worden zal het betreffende gebied een ambitieverklaring dienen vast te leggen om in het jaar 2050 geheel over te zijn op het gebruik van duurzame energie, zowel op het gebied van elektriciteit en warmte als in de transportsektor. Naast bekendheid over het startpunt zal er een plan ontwikkeld dienen te worden met aandacht voor energiebesparing en input aan duurzame energie, het zogenaamde 100%DE-plan, in Duitsland ook wel het 100%Klimaschutzplan genoemd. Het in dit plan omschreven energietransitiepad zal zo reëel en kansrijk mogelijk dienen te zijn, waarbij zo goed mogelijk de inwoners en hun ondernemingen worden betrokken. Wil men een Europese 100%DE-regio worden met plaatsing op de daarbij horende kaart, dan kan men zich eerst als startregio aanmelden, waarna -door aanvullende gegevens en aktiviteiten- de “volwaardige” status kan worden bereikt. MEA-adviesburo kan uw regio dan wel subregio daarbij ondersteunen.