Algemene gegevens 100%DE-regio's:

 
 
100%DE-regioĺs zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten en/of provincies die de ambitie kennen om in (of vˇˇr) het jaar 2050 voor 100% over te zijn op een geheel verduurzaamde energievoorziening. De Universiteit van Kassel en het voormalige IdE hebben destijds een model ontwikkeld waar ook andere Europese landen gebruik van konden maken. Het idee leeft om dit projekt te verbreden met meerdere superregio's in Europese landen. Ons adviesburo heeft daartoe het ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's opgericht, waarbij alle Nederlandse provincies, regioĺs en gemeenten zich kunnen aanmelden om hun energieplannen door te lichten. Hierbij kan ook aandacht worden besteed aan kansrijke burgerprojekten, aan eventuele aanpassingen van de netinfrastruktuur en aan ontwikkelingen op het gebied van konversie, opslag en transport (b.v. de omzetting in groen waterstof, methaan e.d.)

 

Het "Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's" geeft steun aan ge´nteresseerde, Nederlandse energieregio's en gemeenten in de vorm van richtlijnen voor zo strategisch mogelijke 100%DE-plannen en kansrijke energietransitiepaden richting het jaar 2050. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke Leidraad voor 100%DE-regio's.