Beleidsondersteuning

 
MEA-adviesburo kan Nederlandse gemeenten en/of energieregio's die de ambitie kennen om in of voor het jaar 2050 over te zijn op een volledige duurzame energiehuishouding, steun bieden om een zo strategisch en kansrijk mogelijk 100%DE-plan te maken.
 
Het gaat hierbij vooral om:
 • Het geven van een toelichting aan de betrokken ambtenaren (gratis)
 • Het uitwerken van een ontwerp-Startnotitie in het kader van de Regionale EnergieStrategieŽn (RES), op basis van een daartoe ontwikkelde "Landelijke Leidraad" (concept-2018)
 • Het uitwerken van een gemeentelijke "Quickscan 100%DE" als input voor de RES, met aanbevelingen voor een gemeentelijke elektriciteits-, warmte- en/of mobiliteitsplan
 • Het ondersteunen van overleg met burgers, energiecoŲperaties, netbeheerders etc. en het uitwerken van kansrijke DE-projekten
 • Het uitwerken van een handhavingsplan om het gekozen energietransitiepad te bewaken
 •  
  De gemeentelijke Quickscan 100%DE is als voorzet te gebruiken in het overleg betreffende de Regionale EnergieStrategieŽn (RES) en bevat de volgende onderdelen:
 • 1) De gemeentelijke visie, doelstelling en/of ambitie. Hiertoe wordt een voorstel gedaan gericht op de regionale/provinciale strategie
 • 2) Nagaan van het huidige energieverbruik, de CO2-uitstoot en het aandeel duurzame energie met zonodig een bijstelling aan de hand van landelijke gegevens
 • 3) Nagaan van de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie (DE) binnen de gemeente richting 2050 (met 2030 als tussenhalte) om te komen tot tenminste 50% energiebesparing en 100% duurzame energie (DE) op basis van binnen- en buitenlandse kennis en ervaring
 • 4) Nagaan van de mogelijkheden om de zelf opgewekte duurzame energie voor een deel om te kunnen zetten en/of op te slaan, welke uitwerking ook gebruikt kan worden voor verdere gemeentelijke (warmte)plannen. Indien gewenst tevens een voorstel voor aanpassing van de infrastruktuur (gas en elektrisch)
 • 5) Nagaan van de mogelijkheden om -tezamen met de burgers en lokale bedrijven en financierders- nieuwe DE-projekten op te kunnen zetten; hierbij wordt gebruik gemaakt van binnen- en buitenlandse kennis inkl. de ervaring met burgerenergieprojekten
 •  
  De tijdsbesteding van een gemeentelijke Quickscan 100%DE ligt normaliter tussen 5 en 10 dagen, afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de betreffende gemeente (inkl. voorlichting en rapportage). Tevens zijn er vervolgmogelijkheden op het gebied van gemeentelijke elektriciteits-, warmte- en/of mobiliteitsplannen.