Beleidsondersteuning

 
A) MEA-adviesburo kan de Nederlandse energieregio's, die de ambitie kennen om in of voor het jaar 2050 over te zijn op een volledige duurzame energiehuishouding, de steun bieden om een zo struktureel en kansrijke mogelijk DE-plan te maken. Het gaat hierbij vooral om:
 
 • Het geven van een toelichting aan de betrokken ambtenaren
 • Het uitwerken van een ontwerp-Startnotitie in het kader van de Regionale EnergieStrategieŰn (RES), op basis van een daartoe ontwikkelde landelijke "Leidraad"
 • Het uitwerken van gemeentelijke "Quickscans Energietransitie" als input voor de RES
 • Het ondersteunen van overleg met burgers, energieco÷peraties, netbeheerders etc.
 • Het uitwerken van een handhavingsplan om het gekozen energietransitiepad te bewaken
 • Aanvullend: Bij belangstelling kan het door MEA-adviesburo ge´nitieerde "ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's" de betreffende 100%DE-regio aanmelden bij de Kasselse organisatie om als startregio op de Duits/Europese kaart met 100%DE-regioĺs te worden geplaatst.
 
MEA-adviesburo biedt Nederlandse overheden de mogelijkheid om kennis te maken met het regionale energiemodel van het IdE-instituut uit Kassel en het hiervan afgeleide Nederlandse Burgerenergietransitiemodel. In de periode 2018-2020 kan men:
 
 • Algemene informatie ontvangen over dit (Europese) regionale energiemodel en het voor Nederlandse energieregio's ontwikkelde burgermodel
 • Kennis maken met diverse aktieve Duitse energiepartijen, betrokken ambtenaren en burgers
 • Ondersteuning verkrijgen met het invullen van het IdE-vragenformulier en de hiertoe benodigde berekeningen en onderzoeken
 • Ondersteuning verkrijgen bij het vaststellen van de ambitie met 100% duurzame energie in 2050 (of eerder) en het -tezamen met burgers- te ontwikkelen energietransitiepad
 • Ondersteuning verkrijgen bij het bepalen van DE-ikoonprojekten; het gaat hierbij vooral om breed gedragen initiatieven vanuit de burgerbevolking en het opzetten van een duurzame energieregio
 • Ondersteuning bij het opzetten van straat-, buurt- of regioprojekten op het gebied van duurzame energie
 • De kennisuitwisselingsreizen naar b.v. Steinfurt/Saerbeck en het Technologiecentrum in Lichtenau (TZL) zijn bedoeld voor Nederlandse groepen van burgers, bedrijven/instellingen en bestuurders en hun ambtenaren