Beleidsondersteuning

 
MEA-adviesburo met haar "Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's" kan Nederlandse provincies, energieregio's en/of gemeenten steun bieden in het trajekt van de Regionale Energie StrategiŰn, met daaronder vallende energieplannen. Het gaat hierbij vooral om:
 
  • Het geven van een toelichting over de Europese ontwikkelingen op DE-gebied aan de betrokken bestuurders en ambtenaren (gratis)
  • Het uitwerken van de RES-gegevens vanuit de "Landelijke Leidraad" in uit te voeren "Second Opinions" en het omschrijven van de regionale mogelijkheden
  • Het uitwerken van gemeentelijke elektriciteits-, warmte- en/of mobiliteitsplannen, gebaseerd op 100%DE
  • Evt. Het gezamenlijk uitwerken van regionale dan wel lokale DE-projekten in overleg met gemeenten, burgers, energieco÷peraties, netbeheerders etc.
  • Evt. Het gezamenlijk uitwerken van een handhavingsplan om het gekozen energietransitiepad te bewaken