Beleidsondersteuning

 
MEA-adviesburo, dan wel het Ko÷rdinatiepunt 100%DE-regio's, kan Nederlandse gemeenten en/of energieregio's die de ambitie kennen om in of voor het jaar 2050 over te zijn op een volledige duurzame energiehuishouding, steun bieden om een zo struktureel en kansrijke mogelijk RES- of GES-plan te maken. Het gaat hierbij vooral om:
 
  • Het geven van een toelichting aan de betrokken ambtenaren (gratis)
  • Het uitwerken van een ontwerp-Startnotitie in het kader van de Regionale EnergieStrategieŰn (RES), op basis van een daartoe ontwikkelde landelijke "Leidraad"
  • Het uitwerken van gemeentelijke "Quickscans 100%DE" als input voor de RES, met mogelijkheden voor een eigen Gemeentelijke EnergieStrategie (GES)
  • Het ondersteunen van overleg met burgers, energieco÷peraties, netbeheerders etc. en het uitwerken van kansrijke DE-projekten
  • Het uitwerken van een handhavingsplan om het gekozen energietransitiepad te bewaken
  • Het uitwerken van een gemeentelijk Warmteplan op basis van de meest strategische, kansrijke en betaalbare ontwikkelingen
 
 
Speciaal voor gemeenten en energieregio's kan een kursus Energietransitie richting 2050 worden verzorgd waarbij men breed ge´nformeerd wordt over strategische en kansrijke energiemodellen en waarbij men daadwerkelijk aan de slag gaat om een zo strategisch mogelijk energieplan op te stellen.