MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van duurzame energie en de begeleiding van projekten.

Vanaf 2014 zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende, regionale energiemodellen in beeld te krijgen waarbij de burgers zoveel mogelijk worden betrokken. Met deze kennis kan de Nederlandse energietransitie naar 80 100% duurzame energie richting het jaar 2050 worden versneld.

Nederlandse gemeenten en regio's kunnen bij MEA-adviesburo terecht voor onderzoek en (beleids)ondersteuning, het geven van voorlichting en presentaties op het gebied van duurzame energie en het verzorgen van studiereizen naar interessante burgerenergieprojekten in Duitsland.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Universiteit van Kassel en het Technologiezentrum fr Zukunftenergien Lichtenau op het gebied van de "vergroening" van energieregio's in Duitsland, van duurzame technologische ontwikkelingen (energieopslag) en de repowering van burgerwindparken
De Hanzehogeschool te Groningen met betrekking tot de invulling van burgerenergietransitieroutes en energieplannen voor dorpen, gemeenten en regio's; hierbij zijn energiemodellen en voorbeeldprojekten uit Duitsland in beeld.
De Energiewerkplaats Frysln www.energiewerkplaats.frl met name op het gebied strategische dorpsvisies duurzame energie (DE) in Friesland
Meerdere regionale en lokale burgerorganisaties, gemeenten en provincies t.a.v. de ontwikkeling van duurzame energie en kansrijke DE-projekten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al ruim 25 jaar bezig met het stimuleren en begeleiden van projekten op het gebied van milieu, energie en afval en heeft een grote ervaring opgedaan op het gebied van windenergie, zonne-energie, grondwarmte/geothermie en biomassa. In de jaren '90 is MEA-adviesburo vooral betrokken geweest bij het opzetten van enkele tientallen windmolenprojekten bij agrarische bedrijven en dorpen, de begeleiding van een aantal (opschalings)windparken en de plaatsing van zonne-energiesystemen en warmtepompen, met name in Noord-Nederland. De aktiviteiten verleggen zich meer naar buurt- en regioprojekten waaraan de lokale bevolking zelf kan deelnemen. Een goed voorbeeld is het burgerenergiepark in de gemeente Saerbeck met een mix aan duurzame energievoorzieningen.

 

Tezamen met enkele kennisinstituten in Nederland en Duitsland is een energietransitiemodel ontwikkeld, waar vooral burgers en hun lokale ondernemingen in beeld zijn en meehelpen aan het vormgeven van kansrijkere energietransitiepaden en energiebeleid. Daarbij is gelet op het overleg tussen burgers en overheden, vergelijkbaar als de werkwijze binnen 100% duurzame energieregio's in Duitsland. Er zullen in Noord-Nederland projekten worden opgezet, waarbij dorpen en gemeenten hun duurzame energievisie gaan omzetten in breed gedragen DE-projekten en in diverse vormen van energiebesparing en energie-opslag.Het duurzame energiepark van de gemeenschap te Saerbeck in Duitsland is een goed voorbeeld van een breed gedragen DE-projekt waaraan burgers en ondernemingen uit de regio aan kunnen deelnemen. Het betreft een mix van windenergie (21MW), zonne-energie (5,7MWp) en biomassa (2MW). Dit projekt levert veel werkgelegenheid; ook de jeugd van Saerbeck wordt betrokken bij de energie-ontwikkeling voor de toekomst.

 

 
 
Noot: In 2018 zullen weer enkele groepsreizen en exkursies naar Duitsland worden georganiseerd voor groepen burgers, bedrijven en beleidsmensen die belangstelling hebben voor een versnelde energietransitie richting het jaar 2050. De reizen gaan vooralsnog naar de aktieve gebieden rondom Steinfurt met het ikoonprojekt Saerbeck en rondom Paderborn/Hxter met het duurzaamheidscentrum te Lichtenau.