100%DE-regio's:

 

Door de ondertekening van de Parijse afspraken inzake de uitstoot van broeikasgassen (vnl. CO2) zullen ook de Nederlandse overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om deze uitstoot zoveel mogelijk te beperken door fors in te zetten op energiebesparing en duurzame energie. Heel veel Duitse gemeenten en regio's hebben of maken 100%DE-plannen om in het jaar 2050 volledig over te zijn op een verduurzaamde energievoorziening: de zogenaamde 100%DE-regio's. Het model is hiertoe ontwikkeld door de Universiteit Kassel en de 100%EE-Regionen organisatie ook uit Kassel en slaat al goed aan bij ruim 150 Duitse regio's. Zie onderstaand overzicht uit de website www.100-ee.de
Overzicht van deelnemende Duitse 100%DE-regio's, aangestuurd door de 100%EE-Regionen organisatie te Kassel
 

Ook regio's in andere Europese landen hebben belangstelling getoond en hebben zich als RES-regio aangemeld bij de Kasselse organisatie. Momenteel wordt gezocht naar een vervolg en verbreding van het 100%DE-regiokonsept en het Koördinatiepunt 100% Duurzame Energie Regio’s ondersteunt deze nieuwe opzet vanuit Nederland. Uitgangspunten voor het 100%EE-Regionen 2.0 model zijn:

 • Een verruiming van de gebieden met een gekozen bestuurslaag; voor Nederland zijn daartoe de twaalf provincies in beeld
 • De betrokken overheden (provincie en gemeenten) kiezen voor de gezamenlijke ambitie om een 100%DE-voorziening te hebben in het jaar 2050 en nemen de verantwoordelijkheid hiervoor en melden zich aan voor plaatsing op de Europese kaart met 100%DE-regio’s
 • De provincies werken landelijk afgestemde, strategische 100%DE-plannen uit en leggen op basis hiervan hun indikatieve “DE-taakstelling” vast
 • De provincies overleggen met de betrokken gemeenten op welke wijze deze “DE-taakstelling” door de provincie en haar gemeenten wordt uitgewerkt, waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op kansrijke DE-projekten op het eigen grondgebied met zoveel mogelijk eigen inwoners en bedrijven
 • De betrokken overheden stellen het meest kansrijke energietransitiepad richting 2050 op, welk plan wordt vastgelegd en gehandhaafd; hiertoe worden handhavers aangesteld
 • Bij belangstelling kunnen vertegenwoordigers van de 100%DE-regio’s zich aanmelden voor de jaarlijkse kennisuitwisseling en afstemming van Europese 100%DE-regio’s te Kassel (fakultatief)
 • Bij belangstelling kunnen vertegenwoordigers van de 100%DE-regio’s zich aanmelden voor exkursies naar interessante (ikoon-)projekten op het gebied van duurzame energie in binnen- en buitenland (fakultatief)
 •    Als we serieus met de Parijse afspraken willen omgaan is dit energietransitiepad (scenario) de meest logische route die kan worden aangehouden. Voor de meeste regio's zal daarbij de doelstelling voor het jaar 2050 ca. 50% energiebesparing en 100% duurzame of hernieuwbare energie zijn (en een CO2-emissie van nagenoeg 0% op energiegebied).
   
     Het "Koördinatiepunt 100%DE-regio's" kan Nederlandse energieregio's en gemeenten informatie verstrekken over kansrijke duurzame energie(DE-)ontwikkelingen in binnen- en buitenland
   

   

   

  100%DE-regio's: