100%DE-regio's:

 

Door het Klimaatakkoord te Parijs te ondertekenen hebben ca. 200 landen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen en wel ca. 50% in het jaar 2030 en ca. 100% in het jaar 2050. Ook de Nederlandse overheid heeft het Klimaatakkoord ondertekend en zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen door fors in te zetten op energiebesparing en duurzame energie. Als voorbeeld kunnen vele Duitse gemeenten en regio's dienen die energieplannen hebben ontwikkeld om in het jaar 2050 volledig over te zijn op een verduurzaamde energievoorziening: de zogenaamde 100%DE-regio's. Zie onderstaand kaartje met de ca. 150 regio's die zich eind 2017 hadden aangemeld.
Overzicht van ca. 150 deelnemende Duitse 100%DE-regio's eind 2017
 

Momenteel wordt nagegaan om het eerste projekt (2012-2017) voort te zetten en te verbreden met grotere energieregio's waarbij meer wordt samengewerkt tussen deze superregio's en tussen andere Europese landen. Het Koördinatiepunt 100%DE-regio’s ondersteunt deze nieuwe opzet vanuit Nederland. Uitgangspunten voor het 100%EE-Regionen 2.0 model zijn:

 • Het instellen van een aantal superregio's, ieder met 10 ŕ 20 miljoen inwoners, te starten in Duitsland en de Benelux-landen
 • De superregio's kiezen voor de ambitie om een 100%DE-voorziening te hebben in het jaar 2050 (en een energiebesparing van tenminste 50%)
 • De superregio's werken aan de hand van een landelijke dan wel regionale leidraad strategische 100%DE-plannen uit en bieden deze ter goedkeuring aan de betrokken overheden
 • In overleg met de betrokken overheden wordt het meest kansrijke energietransitiepad richting 2050 opgesteld, welk pad wordt gemonitord en gehandhaafd; hiertoe worden handhavers aangesteld
 • Evt. Bij belangstelling kunnen vertegenwoordigers van de 100%DE-regio’s zich aanmelden voor de jaarlijkse kennisuitwisseling en afstemming van Europese 100%DE-regio’s
 •    Als we serieus met de Parijse afspraken willen omgaan is dit het meest logische energietransitiepad waarbij rekening wordt gehouden met ca. 50% energiebesparing en 100% duurzame energie in het jaar 2050 (en een CO2-emissie van nagenoeg 0% op energiegebied). Elke vertraging zal een een grotere kostenpost (waaronder Europese CO2-boetes) met zich meebrengen.
   

   

   

  100%DE-regio's: