Onderzoek en berekeningen

 
MEA-adviesburo kan voor zowel partikulieren als voor MKB-bedrijven en (lagere) overheden/regio’s onderzoek verrichten en/of berekeningen uitvoeren op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Het gaat hierbij vooral om:
 
  • Het verrichten van kosten-batenanalyses (terugverdientijd en ekonomisch rendement)
  • Het bepalen van de CO2-uitstoot en het aangeven van reduktiemogelijkheden
  • Het onderzoeken van subsidie- en financieringsmogelijkheden
  • Het onderzoeken van de meest interessante deelnames/participaties (aandelen/obligaties) in een lokaal dan wel regionaal DE-projekt
  • Het onderzoeken van plaatsingsmogelijkheden voor DE-voorzieningen, zoals windparken, zonnevelden en biomassacentrales, meestal in overleg met de betrokken netbeheerder