Lezingen/presentaties/exkursies

 
MEA-adviesburo kan lezingen/presentaties en gastkolleges verzorgen op het gebied van:
 
  • Technologische ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE), zoals opslag, H2-produktie en methanisering
  • Sociale ontwikkelingen op DE-gebied, zoals de gezamenlijke aanpak in wijken en van burgerenergieparken
  • Het zo strategisch mogelijk verduurzamen van een dorp, stad, gemeente of regio/provincie; kansrijke DE-projekten kunnen hierbij gezamenlijk worden onderzocht
  • Het uitleggen hoe de "Landelijke Leidraad" voor de RES-regio's en provincies werkt ter ondersteuning van strategisch energiebeleid
  • Het informeren over de 100%DE-regio ontwikkeling in Duitsland en andere Europese landen, de kansrijke ontwikkelingen en innovaties en het opzetten van burgerenergieparken en ikoonprojekten
  • Een op uw wensen aangepaste presentatie of gastkollege op dit gebied; ook kunnen er exkursies op dit gebied worden verzorgd