MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE). Er is zowel in het binnen- als buitenland kennis opgedaan m.b.t. goedwerkende burgerenergieprojekten en kansrijke technische en sociale innovaties, waarmee overheden kunnen worden ondersteund bij het opstellen van zo strategisch mogelijk energiebeleid en waarmee de lokale gemeenschappen en energiekooperaties geholpen kunnen worden met kansrijke en ekonomisch interessante DE-projekten.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft kontakt met:

Diverse Duitse en Nederlandse kennisinstellingen met betrekking tot kansrijke technische ontwikkelingen en energietransitiepaden, waarbij ook rekening wordt gehouden met een offshore-ontwikkeling.
Meerdere regionale en lokale burgerorganisaties met betrekking tot het opzetten van kansrijke DE-projekten, zowel binnen als buiten de gebouwde omgeving.
Diverse provincies, energieregio's en gemeenten die zich willen inzetten voor regionale dan wel lokale duurzaamheidsplannen met een mix van zonne- en windenergie en de opslag hiervan.

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al ruim 30 jaar aktief op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE) en heeft al tientallen DE-projekten begeleid, zoals PV-projekten/zonnevelden, een aantal Friese dorpsmolens, boerenmolens en bedrijfsmolens en een aantal kleine windparken, waarbij met name de lokale bevolking en bedrijvigheid is betrokken. MEA-adviesburo is daarbij een intermediair voor het verzorgen van netaansluitingen, vergunningen, subsidies en het verkrijgen van een kosteneffektief projekt. Daarnaast kan MEA-adviesburo meerdere provincies, RES-regio's en gemeenten ondersteunen in de keuze van een zo kansrijk mogelijk energietransitiepad richting 2030 en/of 2050.
 
Een goed voorbeeld van een 100% kooperatief burgerenergieprojekt kent de gemeente Staphorst met haar Cooperatie "Wij Duurzaam Staphorst" en zijn er in 2022 een drietal moderne 4,2MW-molens geplaatst met een tiphoogte van ca. 200m. Naast kleinschalige burgerenergieprojekten met een mix aan zon, wind en biomassa wordt er tevens aandacht besteed aan innovatieve ontwikkelingen, zoals het omzetten van groene stroom in groen gas (waterstof en methaan) voor o.a. warmte, transport en industrie.Goed voorbeeld van een burgerenergieprojekt te Staphorst