100%DE-regio's:

 

Door het Klimaatakkoord te Parijs te ondertekenen hebben ca. 200 landen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen en wel ca. 50% (nu 55%) in het jaar 2030 en ca. 100% in het jaar 2050. Ook de Nederlandse overheid heeft het Klimaatakkoord ondertekend en zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen door fors in te zetten op energiebesparing en duurzame energie.

 
In overleg met de betrokken overheden en burgerpartijen kan MEA-adviesburo het meest kansrijke energietransitiepad richting 2050 opstellen, welk pad wordt gemonitord en gehandhaafd. Hierbij wordt rekening gehouden met tenminste 50% energiebesparing en nagenoeg 100% duurzame energie in het jaar 2050. Elke vertraging zal een een grotere kostenpost met zich meebrengen.
 

 

 

100%DE-regio's: