MEA adviesburo    

 

 

 
 
 
 

Projektstimulering/-begeleiding

 
MEA-adviesburo kan stimulerende aktiviteiten voor uw (duurzame) energieprojekt verzorgen dan wel uw gehele projekt begeleiden. Het gaat hierbij vooral om:
 
  • Het informeren over de diverse DE-voorzieningen en hun ontwikkelingen
  • Het onderzoeken van diverse mogelijkheden met berekeningen over kosten-baten
  • Het ondersteunen van bepaalde onderdelen,b.v. lokatie-onderzoek, exploitatievorm, participatiemodel, financieringsmodel, vergunningaanvraag en/of subsidie-aanvraag, e.d.
  • Het ondersteunen van het energiebeleid van een overheid, zoals strategische RES- en GES-plannen, inkl. het betrekken van burgers/burgerorganisaties in dit trajekt
  • Overige relevant ondersteuningswerk op energie-/klimaatgebied