MEA adviesburo    

 

 

 
 
 
 

Algemene gegevens 100%DE-regio's:

 
 
100%DE-regio’s zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten en/of provincies die de ambitie kennen om in (of vóór) het jaar 2050 voor 100% over te zijn op een geheel verduurzaamde energievoorziening. Hierbij zal ook sprake zijn van steeds meer offshore-energie, waarbij naar groene stroom ook groen gas kan worden opgewekt en (regionaal) benut. Hiertoe kunnen Nederlandse provincies, regio’s en gemeenten zich aanmelden om hun energieplannen door te lichten. Hierbij kan ook aandacht worden besteed aan kansrijke burgerprojekten, aan eventuele aanpassingen van de netinfrastruktuur en aan ontwikkelingen op het gebied van konversie, opslag en transport (b.v. de omzetting in groen waterstof, methaan e.d.)

 

MEA-adviesburo kan geïnteresseerde, Nederlandse energieregio's en gemeenten ondersteunen in de vorm van richtlijnen voor zo strategisch mogelijke 100%DE-plannen en kansrijke energietransitiepaden richting het jaar 2050. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke Leidraad voor 100%DE-regio's.