MEA adviesburo    

 

 

 
 
 
 

De ondersteuningsmogelijkheden voor een 100%DE-regio of gemeente:

 
Men kan als 100% DE-regio of gemeente kiezen voor drie mogelijkheden:

 

1) Via MEA-adviesburo kan men een Second Opinion of Quick Scan laten uitvoeren van eigen (RES-)rapportages; dit kan voor meerdere gemeenten tegelijk. Kosten in overleg.

 

2) Via MEA-adviesburo kan men een strategisch 100%DE-plan richting 2050 laten opstellen; aparte onderdelen kunnen voor een gemeente het "Elektriciteitsplan", het "Warmteplan" en/of het "Mobiliteitsplan" zijn. De kosten bedragen in het algemeen tussen €€50,- en €€75,- per uur (exkl. BTW en reiskosten).

 

3) Via MEA-adviesburo kan men zich ook richten tot een samenwerking met andere regio's en landen en zich aanmelden voor kennisuitwisselingsmomenten; ook kan er betreffende dit thema voorlichting voor overheden dan wel burgerorganisaties worden verzorgd. Kosten in overleg.