MEA adviesburo    

 

 

 
 
 
 

Onderzoek en berekeningen

 
MEA-adviesburo kan voor zowel (super)regio's als voor gemeenten en hun inwoners onderzoek verrichten naar kansrijke mogelijkheden op het gebied van energiebesparing en/of duurzame energie. Het gaat hierbij vooral om:
 
  • Het bepalen van het huidige energieverbruik, de CO2-uitstoot en het aandeel duurzame energie en de mogelijkheden richting 2050
  • Per DE-projekt: Het onderzoeken van subsidie- en financieringsmogelijkheden
  • Per burgerprojekt: Het onderzoeken van de meest interessante deelnames/participaties (aandelen/obligaties) in een lokaal dan wel regionaal DE-projekt
  • Het onderzoeken van plaatsingsmogelijkheden voor DE-voorzieningen, zoals windparken, zonnevelden en biomassacentrales, meestal in overleg met de betrokken netbeheerder; tevens het nagaan welke innovatieve ontwikkelingen (b.v. waterstof) in beeld komen
  • Het verrichten van kosten-batenanalyses (terugverdientijd en ekonomisch rendement)