MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE).

Vanaf 2014 zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende, regionale energiemodellen in beeld te krijgen waarbij de burgers zoveel mogelijk worden betrokken. Met deze kennis en ervaring kan de Nederlandse energietransitie naar 100% duurzame energie in het jaar 2050 worden versneld.

Nederlandse overheden kunnen bij MEA-adviesburo terecht voor strategische DE-visies zoals de RES voor provincies en de "Quickscans Energietransitie" voor gemeenten.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Universiteit van Kassel en 100%EE-Regionen www.100-ee.de op het gebied van de 100% verduurzaming van (Europese) energieregio's en van technologische en sociale ontwikkelingen (burgerparticipatie).
De Hanzehogeschool te Groningen www.hanze.nl , de Fachhochschule te Münster en overige kennisinstellingen met betrekking tot het zo kansrijk mogelijk opstellen van energieplannen, met name bedoeld voor de Nederlandse provincies/regio's en gemeenten.
Diverse bedrijven die zich met de energieproblematiek bezig houden, zoals diverse netbeheerders, de Gasunie New Energy en de pas opgerichte Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI).
Meerdere gemeenten en regionale en lokale burgerorganisaties met betrekking tot het opzetten van warmteplannen (wijkgericht) en het opzetten van kansrijke DE-projekten, zowel binnen als buiten de gebouwde omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al rond 30 jaar bezig met het stimuleren en begeleiden van duurzame energieprojekten, zoals het opzetten van enkele tientallen windmolenprojekten bij agrarische bedrijven en dorpen (dorpsmolens), het opschalen van verouderde windparken en de plaatsing van zonne-energiesystemen en warmtepompen, met name in Noord- en Oost-Nederland. De aktiviteiten verleggen zich meer naar het opstellen van kansrijke lokale en regioprojekten waar de lokale bevolking, hun bedrijven en de betrokken gemeente(n) zelf aan kunnen deelnemen.

 

Vanaf 2018 ondersteunt MEA-adviesburo Nederlandese overheden bij de ontwikkeling van een zo strategisch mogelijk energiebeleid; hiertoe kunnen Quickscans Energietransitie voor gemeenten, dan wel ontwerp-Startnotities voor provincies in het kader van de Regionale EnergieStrategieën (RES) worden opgesteld.

 

Tevens kunnen er via MEA-adviesburo info-avonden, DE-workshops en DE-exkursies worden verzorgd voor provincies, gemeenten, burgerorganisaties, bedrijven en scholen.
 Het "Koördinatiepunt 100%DE-regio's" kan Nederlandse energieregio's informatie verstrekken over kansrijke duurzame energie(DE-)ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ook kunnen -indien gewenst- belangstellende regio's zich via het Koördinatiepunt aanmelden voor de nieuwe, in voorbereiding zijnde, Europese 100%DE regio-opzet