MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE).

Er is zowel in het binnen- als buitenland kennis opgedaan m.b.t. goedwerkende DE-projekten en kansrijke technische en sociale innovaties, waarmee gemeenten en hun inwoners kunnen worden ondersteund bij het opzetten van duurzame energieprojekten en waarmee overheden kunnen worden ondersteund bij het opstellen van zo strategisch mogelijk energiebeleid.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Diverse Duitse en Nederlandse kennisinstellingen met betrekking tot kansrijke technische ontwikkelingen en innovaties.
Meerdere regionale en lokale burgerorganisaties met betrekking tot het opzetten van kansrijke duurzame energieprojekten, zowel binnen als buiten de gebouwde omgeving.
Diverse provincies, energieregio's en gemeenten die zich aktief bezig houden met de Regionale Energie StrategieŽn (RES), dan wel met elektriciteits-, warmte- en/of mobiliteitsplannen e.d.

 

 

 

 

 

 

 

 
Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al ruim 30 jaar aktief op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE) en zijn er enkele tientallen DE-projekten begeleid, zoals PV-projekten/zonnevelden en een aantal Friese dorpsmolens met een vermogen tot ca. 250kW. Momenteel wordt gewerkt aan PV-projekten tussen 15 en 300kW en windmolenprojekten van 500 tot 1000kW vanwege de nieuwe Rijkssubsidieregeling 2021, welke als opvolger wordt beschouwd van de postcoderoosregeling. Het betreft DE-projekten waaraan de lokale bevolking zelf kan deelnemen en waarbij de winst de deelnemers en het dorp of regio ten goede komt.Dorps- en buurtmolens krijgen in 2021 weer een Rijkssubsidie
 
 
Daarnaast zal MEA-adviesburo in 2021 meerdere gemeenten en provincies/regio's in Noord- en Oost-Nederland gaan ondersteunen op het gebied van de energietransitie richting het jaar 2050, o.a. met strategische en kansrijke Elektriciteits-, Warmte- en Mobiliteitsplannen, welke vorm kunnen worden gegeven aan de hand van een landelijke leidraad.
 
De ondersteuning voor gemeenten houdt met name in:
  • Het geven van een voorlichtingsdeel voor de betrokken beleidsmedewerkers en bestuurders dan wel voor aktieve inwoners, energiecoŲperaties en lokale bedrijven
  • Het gezamenlijk met de gemeente en bewoners/bedrijven uitwerken van kansrijke DE-projekten voor de opwekking van duurzame elektriciteit, warmte voor woningen/gebouwen en brandstoffen voor transportdoeleinden
  • Het gezamenlijk met de gemeente uitwerken van een strategische "Energiescan-2050" gericht op het behalen van een geheel verduurzaamde energiehuishouding in 2050, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Landelijke Leidraad
  • Het gezamenlijk met de gemeente uitwerken van aan te passen energiebeleid en energietransitieplannen (Elektriciteitsplan, Warmteplan en/of Mobiliteitsplan)
  • Het gezamenlijk met de gemeente(n) ondersteunen van lokale DE-projekten richting betrokken fabrikanten, netbeheerders en financierders