MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE).

Er is zowel in het binnen- als buitenland kennis opgedaan m.b.t. strategische energietransitiepaden, goedwerkende DE-burgerprojekten en kansrijke technische en sociale innovaties, waarmee overheden kunnen worden ondersteund bij het opstellen van zo strategisch mogelijk energiebeleid.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Diverse Duitse en Nederlandse kennisinstellingen met betrekking tot kansrijke technische ontwikkelingen en energietransitiepaden.
Meerdere regionale en lokale burgerorganisaties met betrekking tot het opzetten van kansrijke duurzame energieprojekten, zowel binnen als buiten de gebouwde omgeving.
Diverse provincies, energieregio's en gemeenten die zich aktief bezig houden met de Regionale Energie StrategieŰn (RES), dan wel met elektriciteits-, warmte- en/of mobiliteitsplannen.

 

 

 

 

 

 

 

 
Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al ruim 30 jaar aktief op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE) en zijn er enkele tientallen DE-projekten begeleid, zoals PV-projekten/zonnevelden en een aantal Friese dorpsmolens met een vermogen tot ca. 250kW. De in april 2021 van kracht geworden Subsidieregeling Co÷peratieve Energieopwekking (SCE) geeft goede mogelijkheden aan dorpen en hun energieco÷peraties om in te zetten op lokale zon-PV-projekten tussen 15 en 300kW en windmolens van 500 tot 1000kW, waaraan de plaatslijke bevolking (binnen een postcoderoosgebied) zelf kan deelnemen en waarbij de winst de deelnemers en het dorp/cq. regio ten goede komt.Dorps- en buurtmolens krijgen in 2021 weer een Rijkssubsidie
 
 
Daarnaast kan MEA-adviesburo meerdere provincies, RES-regio's en gemeenten ondersteunen in de keuze van een zo strategisch mogelijke energietransitie richting het jaar 2050, rekening houdend met het "Europese plaatje" en de -aan de hand hiervan- opgestelde "Landelijke Leidraad". De in april 2021 van kracht geworden Europese Klimaatwet stelt dat alle EU-lidstaten in het jaar 2050 broeikasgasneutraal (CO2-neutraal) dienen te zijn en dat de broeikasgasemissie in het jaar 2030 met tenminste 55% is verminderd ten opzichte van 1990. De ondersteuning betreft het opstellen van zogenaamde "Quickscans 100%duurzame energie(DE)" per regio, dan wel het uitvoeren van een second opinion m.b.t. voorgesteld RES 1.0 beleid.
 
De "Quickscan 100%DE-regio" houdt met name in:
  • Het geven van uitleg over de nieuwe Europese Klimaatwetgeving en het vast te stellen energiebeleid
  • Het inzetten op een 100%DE-resultaat in het jaar 2050 met het bereiken van een maximale energiebesparing, conform het "Europese plaatje"
  • Het toetsen aan de hiertoe ontwikkelde "Landelijke Leidraad" en het uitwerken van het meest kansrijke en strategische energietransitiepad
  • Het uitleggen van deze bevindingen aan de betrokken bestuurders en beleidsmedewerkers
  • Het vergelijken van de resultaten met voorgesteld beleid, zoals de RES 1.0, in de vorm van een second opinion