MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van duurzame energie.

Vanaf 2014 zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende, regionale energiemodellen na te gaan waarbij de burgers voldoende worden betrokken. De bedoeling is om met deze kennis de Nederlandse energietransitie richting het jaar 2050 te versnellen.

Verder kunt u bij MEA-adviesburo terecht voor onderzoek en (beleids)ondersteuning, het geven van voorlichting en presentaties op het gebied van duurzame energie en het verzorgen van studiereizen naar interessante burgerenergieprojekten in Duitsland.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Technologiezentrum für Zukunftenergien Lichtenau www.tz-lichtenau.demet name op het gebied van duurzame technologische ontwikkelingen in Duitsland en upgrading van burgerwindparken
Institut dezentrale Energietechnologien www.ide-kassel.de met name op het gebied van de "vergroening" van energieregio's in Duitsland en overige Europese landen
De HAN te Arnhem en de Hanzehogeschool/EnTranCe (Energietransitiecentrum) met betrekking tot de invulling van burgerenergietransitieroutes
Meerdere regionale en lokale burgerorganisaties, gemeenten (VNG) en provincies t.a.v. de ontwikkeling van duurzame energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al ruim 25 jaar bezig met het stimuleren en begeleiden van projekten op het gebied van milieu, energie en afval en heeft een ruime ervaring opgedaan op het gebied van windenergie, zonne-energie, grondwarmte/geothermie en biomassa. In de jaren '90 is MEA-adviesburo vooral betrokken geweest bij het opzetten van enkele tientallen windmolenprojekten bij agrarische bedrijven en dorpen, de begeleiding van een aantal (opschalings)windparken en de plaatsing van zonne-energiesystemen en warmtepompen. De aktiviteiten verleggen zich meer naar buurt- en regioprojekten waaraan omwonenden/burgers zelf kunnen deelnemen.

 

Tezamen met enkele kennisinstituten in Nederland en Duitsland is een burgerenergietransitiemodel ontwikkeld, waar vooral de burgers in beeld komen en kunnen meehelpen aan het vormgeven van kansrijkere energietransitiepaden. Daarbij is gelet op de burgerbetrokkenheid binnen het programma van 100% duurzame energieregio's in Duitsland waaraan al ruim éénderde deel (met ruim 20 miljoen inwoners) deelneemt. Deze regio's hebben te kennen gegeven om uiterlijk in het jaar 2050 gebruik te willen maken van 100% duurzame energie. Het energiemodel van het IdE-instituut is ook toepasbaar voor andere Europese landen; zo maken regio's in België en Oostenrijk hier al gebruik van.Het IdE uit Kassel kent al 136 Duitse regio's die over willen gaan op 100% duurzame energie in 2050; zie voor het Europese model ook www.100-ee.de

 

 
 
Noot: Vanaf 2017 zullen enkele groepsreizen en exkursies naar Duitsland worden georganiseerd voor groepen burgers, bedrijven en beleidsmensen die belangstelling hebben voor een versnelde energietransitie richting het jaar 2050. De reizen gaan vooralsnog naar de aktieve gebieden rondom Steinfurt met het ikoonprojekt Saerbeck en rondom Paderborn/Höxter met het duurzaamheidscentrum te Lichtenau.