MEA-adviesburo

MEA-adviesburo heeft vanaf haar oprichting in 1989 een rijke ervaring opgebouwd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (DE).

Er zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende, gemeentelijke en regionale energiemodellen in beeld te krijgen waarbij de burgers zoveel mogelijk worden betrokken. Met deze kennis en ervaring kunnen Nederlandse overheden worden ondersteund bij het opstellen van strategische energievisies en beleidsplannen.

Kontakten

MEA-adviesburo heeft momenteel vooral kontakt met:

Universiteit van Kassel en 100%EE-Regionen op het gebied van de 100% verduurzaming van (Europese) energieregio's.
Diverse Nederlandse kennisinstellingen, zoals de Hanzehogeschool te Groningen, met betrekking tot het zo kansrijk mogelijk opstellen van energieplannen.
Diverse organisaties die zich met de energieproblematiek bezig houden, zoals de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, diverse netbeheerders en energiebedrijven.
Meerdere regionale en lokale burgerorganisaties met betrekking tot het opzetten van kansrijke DE-projekten, zowel binnen als buiten de gebouwde omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

Over MEA-adviesburo
 
MEA-adviesburo is al rond 30 jaar bezig met het stimuleren en begeleiden van duurzame energieprojekten, zoals het opzetten van enkele tientallen windmolenprojekten bij agrarische bedrijven en dorpen (dorpsmolens), het opschalen van verouderde windparken en de plaatsing van zonne-energiesystemen en warmtepompen, met name in Noord- en Oost-Nederland. De aktiviteiten verleggen zich meer naar het uitwerken van kansrijke lokale duurzame energieprojekten waar de lokale bevolking, hun bedrijven en de betrokken gemeente(n) zelf aan kunnen deelnemen. Vanaf 2014 zijn kontakten gelegd met diverse partijen in Duitsland om goedwerkende, gemeentelijke en regionale energiemodellen in beeld te krijgen waarbij de burgers zoveel mogelijk worden betrokken. Met deze kennis en ervaring kunnen Nederlandse overheden worden ondersteund bij het opstellen van strategische energievisies en energiebeleidsplannen, waarmee de energietransitie naar 100% duurzame energie in het jaar 2050 kan worden versneld.

 

Vanaf begin 2019 gaat MEA-adviesburo Nederlandse overheden ondersteunen bij de ontwikkeling van een zo strategisch mogelijk energiebeleid. Het betreft het opstellen of ondersteunen van Regionale EnergieStrategieŽn (RES) voor provincies en (sub-)regio's, dan wel Quickscans100%DE voor gemeenten, met aandacht voor op te stellen Elektriciteitsplannen, Warmteplannen en/of Mobiliteitsplannen; zie aktiviteiten/beleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de ambitie van de betreffende overheid en de ontwikkelingen en mogelijkheden in binnen- en buitenland. Tevens bestaan er mogelijkheden voor Nederlandse 100%DE-energieregio's om zich op een Europese kaart met regio's te laten plaatsen die de ambitie kennen om in het jaar 2050 geheel over te zijn op een verduurzaamde energiehuishouding; zie 100%DE-regio's.De gemeentelijke Quickscan100%DE geeft op een zo strategisch mogelijke manier inzage in de (eigen) mogelijkheden op energiegebied en kan worden gebruikt als inbreng t.b.v. de op te stellen regionale RES